Alej pod Chlumem je prvním splněným přáním v rámci participativního rozpočtu

listopad 2020

Nová stromová alej vznikla ke konci roku 2020 na cestě mezi ejpovickým železničním tunelem a Újezdem. V první etapě bylo vysázeno 25 ovocných stromů a poté následovalo 21 mladých habrů. Stromová alej vznikla na základě návrhu Evy Halámkové, která si o ni napsala v 1. ročníku participativního rozpočtu. Pro tento návrh nakonec hlasovalo téměř 500 lidí.

U zahájení realizace byla i sama autorka nápadu. „Mám radost z toho, že Plzeňané pro tento projekt hlasovali a díky tomu vyhrál. Víme, že stromy v krajině chybí, krajina se zatepluje a my ji musíme zchlazovat,“ uvedla Eva Halámková. Na stromovou alej nakonec navázal další projekt, který vzešel z druhého ročníku participativního rozpočtu, a to instalace laviček.

Čtyřka je prvním ze všech plzeňských obvodů, která zavedla takzvaný participativní rozpočet. Díky němu mají lidé možnost sami rozhodnout o tom, jaké projekty se budou z veřejných finančních prostředků realizovat. Nejprve lidé podají návrh, městský obvod posoudí možnou realizaci a poté pokud návrh postoupí, lidé o něm hlasují. Vítězné návrhy se poté zrealizují.


Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646