3. ročník participativního rozpočtu je tady!

08/2023

Už 1. září startuje další ročník participativního rozpočtu Rozhodněte sami. Své návrhy mohou obyvatelé čtvrtého plzeňského obvodu nebo ti, kteří zde například pracují či studují, podávat až do 30. října. Svůj nápad mohou poslat také všichni, kdo mají Čtyřku rádi a stále se sem vrací. Celkem bude v rámci participativního rozpočtu možné realizovat projekty v hodnotě 1,5 milionu korun.

Od listopadu do konce února 2024 Úřad městského obvodu Plzeň 4 posoudí proveditelnost daných podnětů a po celý březen o vybraných nápadech budou moci lidé rozhodnout pomocí závěrečného hlasování. Vítězné návrhy se poté zrealizují. Podněty se mohou týkat nejen vybudování dětských hřišť, relaxačních zón nebo sportovních aktivit, ale například také kulturních nebo společenských akcí.

Rozhodněte sami–participativní rozpočet MO Plzeň 4

Výzva–3. ročník

Rada městského obvodu Plzeň 4 usnesením č. 0116/23 ze dne 26. července 2023 vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů projektů do třetího ročníku Rozhodněte sami – participativního rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 s následujícími kritérii:

  1. Částka vyčleněná na realizaci projektů Participativního rozpočtu pro 3. ročník činí 1.500.000 Kč.
  2. Pro tematické okruhy na návrhy projektů nejsou stanovena žádná omezení.
  3. U každého projektu musí být uvedeno jméno, příjmení a potřebné kontaktní údaje navrhovatele, které je Úřad městského obvodu Plzeň 4 oprávněn ověřit
  4. Veškeré informace jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách https://www.rozhodnetesami.cz/plzen4/.

Návrhy projektů je možné podávat prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách https://www.rozhodnetesami.cz/plzen4/, nebo na tištěném formuláři, který bude k dispozici na Úřadu městského obvodu Plzeň 4 a v Doubraveckých listech. Totéž platí následně pro hlasování o proveditelných projektech.

Předpokládaný harmonogram 3. ročníku Rozhodněte sami:

Sběr návrhů: 1. 9. 2023–30. 10. 2023

Ověření proveditelnosti úřadem: listopad–prosinec 2023

Představení projektů postupujících do hlasování veřejnosti:leden–únor 2024

Hlasování: 1. 3. 2024–31. 3. 2024

Realizace: duben–prosinec 2024 (případně déle v závislosti na typu realizovaného projektu a technické náročnosti)

Proces participativního rozpočtu a náležitosti návrhů projektů se řídí Pravidly participativního rozpočtu městského obvodu Plzeň 4 a touto výzvou.
Kontakty

Potřebujete jakékoli informace? Kontaktujte nás.

Úřad městského obvodu Plzeň 4,
Mohylová 55, 1.patro, kancelář č. 21,
Martina Seidlerová – koordinátor projektu,
e-mail: seidlerova@plzen.eu , tel 378 036 646